ул. Миле Поп Јорданов 4б б 1000 Скопје
+389 72 246 098 +389 71 218 066
markossistem@yahoo.com

Подпрозорска даска

Подпрозорска даска

Подпрозорската даска е идеално решение за прозорските системи:

Разновиден декор – едноставно одржување, долговечност и индивидуалност

Идеално дополнување на сите прозорски системи се нашите подпрозорски даски кои се лесни за одржување.

Подпрозорската даска наоѓа примена како во новогрдаба така и во објекти кои подлежат на реновирање

Подпрозорската даска ги спојува во едно разновидниот декор и лесното одржување, за секој стил на уредување. Со различните димензии од 100 до 650 mm може да се примени во скоро сите ситуации на монтажа.

Карактеристики:

  • Расположиви димензии: до 300mm
  • Дебелина на површината: 20 mm
  • Максимални должини на монтажа: до 3 m
  • Постојаност на температура: -30 °C до +60 °C
  • Одлична изолација
  • Тешко запаливо
  • Површински слој: постојан на огреботини, влијанија од светлина